Arva

ARVA OPLACHOVÁ

arva_oplachováArva tohoto typu je oplachový odmašťovací přípravek. Žlutá až tmavohnědá kapalina, směs organických rozpouštědel a emulgačních přísad.
Použití:
Emulgační, oplachový odmašťovací přípravek na silně znečistěné povrchy; používá se k odstranění mastných nečistot a olejů různých částí automobilů, nářadí, podlah dílen, garáží apod..
Před aplikací se přípravek protřepe. Na jednotlivé součásti se nastříká rozstřikovacím zařízením nebo se nanese ručně štětcem. Menší součástky je možno do arvy ponořit. Na předměty se nechá přípravek působit 5-10 minut dle stupně znečištění a pak se opláchne vodou, aby se odstranila emulse, kterou arva s vodou vytvoří. Elektrické části se před použitím Arvy zakryjí.  Po oplachu vodou může dojít ke korozi koncovek kabelů na motoru apod., proto je třeba provést po osušení jejich konzervační ochranu.

Balení: 0,5lt, 4lt, 60lt, 200lt

 

arva_bezoplachováARVA BEZOPLACHOVÁ

Bezbarvá, nažloutlá kapalina, směs organických rozpouštědel. Neobsahuje chlorované uhlovodíky a aromáty. Obsahuje konzervační přísadu, je netoxická.
Použití:
Arva se používá pro studené bezoplachové odmašťování a čištění motorů, kovových materiálů a lakovaných povrchů ve strojírenství a opravárenství. Drobné součástky se očistí nejlépe ponorem a za použití štětce. Aplikace na motory nebo velké součástky se provede stříkáním pod tlakem nebo štětcem. Velmi vhodné pro mycí stoly. Doba působení přípravku je závislá na stupni a druhu znečištění. K otření omytých částí a povrchů se použije čistá tkanina. Pod čištěný motor nebo součástku položte záchytnou vaničku, po slití Arvy eko a usazení nečistot lze Arvu eko používat pro další mytí. Arva je vhodná pro mytí v mycích stolech a uzavřených cyklech. Oplach rozpuštěných nečistot se provádí opět Arvou eko, nesmí se použít voda. Arva je mnohonásobně použitelná, na ošetřeném povrchu vytváří protikorozní ochranu.

Balení: 0,5lt, 4lt, 60lt, 200lt