Servo – flotační činidlo 25lt

SERVO – FLOTAČNÍ ČINIDLO 25lt

Přípravek se používá k neutralizaci a číření vod znečištěných ropnými látkami a saponáty. 40 % hnědý vodný roztok chloridu železitého. Působí korozivně na všechny ušlechtilé kovy.
Použití:
Přípravek se používá naředěný a dávkuje se prostřednictvím dávkovacího čerpadla čistírny odpadních vod.

Doporučené dávkování:
Podle pokynů výrobce ČOV.

Obsah: 25lt