Servo – neutralizační činidlo 25lt

SERVO – NEUTRALIZAČNÍ ČINIDLO  25lt

Přípravek se používá k neutralizaci a číření vod znečištěných ropnými látkami a saponáty. 40 % bezbarvý vodný roztok hydroxidu sodného.
Použití:
Přípravek se používá neředěný a dávkuje se prostřednictvím dávkovacího čerpadla čistírny odpadních vod.
Doporučené dávkování:
Podle pokynů výrobce ČOV.

Obsah: 25lt