Friterm výpočet ředění

 

Systém výpočtu ředění Fritermu

Zadejte následující údaje


Bod tuhnutí – minimální teplota, která se očekává, že nastane

Objem nádrže v udejte v litrech