Solaren

solarenSOLAREN P PLUS -30°C 25lt

SOLAREN® P PLUS -30°C je netoxická, biologicky odbouratelná kapalina určená jako nemrznoucí náplň do solárních systémů a kolektorů. SOLAREN® P PLUS -30°C je kapalina modré barvy, vyrobená na bázi 1,2-propandiolu (monopropylenglykol = MPG = propan-1,2-diol = propylenglykol), vody, inhibitorů koroze, stabilizátorů a odpěňovadla. SOLAREN® P PLUS -30°C neobsahuje fosfáty, aminy ani dusitany. SOLAREN® P PLUS -30°C se mísí s vodou v každém poměru. Ředěním vodou je možné připravit médium s požadovaným bodem tuhnutí. Není vhodná pro styk s pozinkovanými materiály. SOLAREN® P PLUS -30°C lze použít v systémech vybavených obvyklými pryžovými těsněními. Tabulky tlakových (hydraulických) ztrát třením v kruhovém potrubí a místními odpory při proudění SOLARENu P Plus -30°C vydalo Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o. a je tamtéž dostupné.

Použití:
SOLAREN® P PLUS -30°C slouží k trvalé náplni uzavřených solárních systémů s dlouhodobou výměnnou lhůtou, určených k přípravě teplé užitkové vody. Chrání systém před poškozením mrazem a před korozí. Pro vakuové kolektory doporučujeme použít produkt SOLAREN® P PLUS -30°C, jenž odolává teplotám až 240°C. SOLAREN® P PLUS -30°C se obvykle používá neředěný (bod tuhnutí -30°C). Pro případné ředění používejte vodu destilovanou, demineralizovanou nebo pitnou s obsahem chloridů max. 100 mg/litr. SOLAREN® P PLUS -30°C v % obj. / Index lomu / Hustota kg/m3 / Teplota tuhnutí °C: 50 / 1,364 / 1024 / – 11 60 / 1,372 / 1029 / – 15 70 / 1,378 / 1035 / – 18 80 / 1,385 / 1039 / – 23 90 / 1,387 / 1042 / – 27 100/ 1,390 / 1047 / – 32 Poznámka: Tolerance teplot +/-2°C.
Záruční doba je 60 měsíců od data výroby.

Obsah: 25lt